Forkurs matematikk 2021 - 2022

Vårsemesteret høstsemesteret 

Timeplan etc.   StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus forkurs av Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl og Hals. 2016   Godkjente kalkulatorer
Formelsamling: Aktiv formelsamling i matematikk av Tor Andersen   Formelark (som ikke kan benyttes på eksamen)   Eksamen er planlagt 20.mai.

Undervisningsplan vår 2022

Uke #
dato
Tema Mer..
1
06-07
januar
6.1 Grenser
Øving
6.3-5 Asymptoter
Grenser, kontinuitet og asymptoter
2
10-14
6.7-6.9 Derivasjon
Derivert av x^n   Øving
Øving
Fart, derivasjon
Geogebra: Tangenter
Derivasjon   mer   Derivasjon   Derivasjon
3
17-21
7.1-2 Ekstremalpunkt og vendepunkt
7.3-4 Optimering
7.5 Potensfunksjoner
Geogebra: Krumning
4
24-28
7.6 Kjerneregelen
7.5 og 7.7 Inversfunksjoner
7.8-9 Produktregelen
5
01-04
februar
8.1-2 Logaritmer
8.3-4 Eulertallet e
8.5-6 Naturlig logaritme
Oblig 5
6
07-11
8.7-8.9 Funksjonsdrøfting og eksempler (man. og tirsd.)
Desibel og Kromatisk toneskala
Kontinuerlige renter
7
14-18
11.1-5 Sinusfunksjoner
11.6-7 Tangensfunksjonen, ulikheter
11.8-9 Derivert av trig. funksjoner    
Lengste stokk rundt et hjørne
Visualisert i geogebra
8
21-25
Studieuke
Ingen undervisning
9
01-04
mars
15.1-2 Antiderivert til potensfunksjoner
15.3-4 Antideriverte til flere funksjoner
15.5 Bestemte integral    
Her er kort introduksjon til integrasjon.
10
07-11
15.6 Sammenheng mellom bestemte og ubestemte integral
15.7-8 Integral og areal, samlet resultat
15.9 Numerisk integrasjon
Oblig 6  
11
14-18
16.1 Integrasjon og volum
16.2-3 Substitusjon
16.4 Delvis integrasjon    
Derivasjonsoppgaver   LF
Integrasjonsoppgaver
12
21-25
16.5 Delbrøksoppspalting
16.6 Differensiallikninger
16.7 Eksempel på bruk av diff. likninger  
Geogebra: Eulers metode     Harmonisk svingning
Ekstra oppgaver Diff likninger   LF
Flere integrasjonsoppgaver
Videoer: Delbrøksoppspalting 1   Delbrøksoppspalting 2
Diff likninger   Logistisk Diff likning
13
28-01
april
18 Kombinatorikk Videoer: Kombinatorikk
Urnemodellen
14
04-08
19 Sannsynlighetsregning Videoer: Sannsynlighet
Betinga sannsynlighet
15
11-15
Påskeferie
16
19-22
19 Sannsynlighetsregning mandag: ingen undervisning
Oppgaver   LF
Geogebra: Binomialfordeling
17
25-29
Flere eksmpler
18
02-06
mai
Repetisjon
19
09-13


20
16-20
Eksamen 20. mai

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist.
Mattenøkkelen   Videoer UDL   Matric

Spørsmål?
Kontakt halvard.fausk@oslomet.no

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller en øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229. (Eventult i en boks utenfor kontoret.)

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen. 
En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre innleveringsoppgavene får dere ca 14 dager på å løse.

Gamle underveiseksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2008 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2010 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2011 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2012 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2014 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2015 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2016 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2017 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2018 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2019 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2020 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2021 (Løsningsforslag)

Gamle Eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2013. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2014. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2015. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2016. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2017. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2018. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2019. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2020. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2021. (Løsningsforslag)


Kontinuasjonseksamen 2021   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2020   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2019   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2018   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2014   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2013   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2012   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2011   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2010
Kontinuasjonseksamen 2009
Kontinuasjonseksamen 2008   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2007   (Løsningsforslag)